• D02-144-帕邢寺.JPG

  D02-144-帕邢寺

 • D02-145-帕邢寺.JPG

  D02-145-帕邢寺

 • D02-147-帕邢寺.JPG

  D02-147-帕邢寺

 • D02-152-帕邢寺.JPG

  D02-152-帕邢寺

 • D02-154-帕邢寺.JPG

  D02-154-帕邢寺

 • D02-155-帕邢寺.JPG

  D02-155-帕邢寺

 • D02-158-帕邢寺.JPG

  D02-158-帕邢寺

 • D02-159-帕邢寺.JPG

  D02-159-帕邢寺

 • D02-165-帕邢寺.JPG

  D02-165-帕邢寺

 • D02-167-帕邢寺.JPG

  D02-167-帕邢寺

 • D02-181-帕邢寺.JPG

  D02-181-帕邢寺

 • D02-185-帕邢寺.JPG

  D02-185-帕邢寺

 • D02-186-帕邢寺.JPG

  D02-186-帕邢寺

 • D02-187-帕邢寺.JPG

  D02-187-帕邢寺

 • D02-189-帕邢寺.JPG

  D02-189-帕邢寺

 • D02-191-帕邢寺.JPG

  D02-191-帕邢寺

 • D02-192-帕邢寺.JPG

  D02-192-帕邢寺

 • D02-193-帕邢寺.JPG

  D02-193-帕邢寺

 • D02-194-帕邢寺.JPG

  D02-194-帕邢寺

 • D02-196-帕邢寺.JPG

  D02-196-帕邢寺

 • D02-198-帕邢寺.JPG

  D02-198-帕邢寺

 • D02-201-帕邢寺.JPG

  D02-201-帕邢寺

 • D02-202-帕邢寺.JPG

  D02-202-帕邢寺

 • D02-203-帕邢寺.JPG

  D02-203-帕邢寺

 • D02-206-發清海南雞飯.JPG

  D02-206-發清海南雞飯

 • D02-207-發清海南雞飯.JPG

  D02-207-發清海南雞飯

 • D02-209-發清海南雞飯.JPG

  D02-209-發清海南雞飯

 • D02-210-發清海南雞飯.JPG

  D02-210-發清海南雞飯

 • D02-211-發清海南雞飯.JPG

  D02-211-發清海南雞飯

 • D02-212-發清海南雞飯.JPG

  D02-212-發清海南雞飯

 • D02-213-發清海南雞飯.JPG

  D02-213-發清海南雞飯

 • D02-214-發清海南雞飯.JPG

  D02-214-發清海南雞飯

 • D02-215-發清海南雞飯.JPG

  D02-215-發清海南雞飯

 • D02-218.JPG

  D02-218

 • D02-221-Wat Inthakhin Saduemuang.JPG

  D02-221-Wat Inthakhin Saduemuang

 • D02-222-Wat Inthakhin Saduemuang.JPG

  D02-222-Wat Inthakhin Saduemuang

 • D02-224-Wat Inthakhin Saduemuang.JPG

  D02-224-Wat Inthakhin Saduemuang

 • D02-225-三王紀念碑.JPG

  D02-225-三王紀念碑

 • D02-226-三王紀念碑.JPG

  D02-226-三王紀念碑

 • D02-233-清曼寺.JPG

  D02-233-清曼寺

 • D02-237-清曼寺.JPG

  D02-237-清曼寺

 • D02-247-清曼寺.JPG

  D02-247-清曼寺

 • D02-253-清曼寺.JPG

  D02-253-清曼寺

 • D02-254-清曼寺.JPG

  D02-254-清曼寺

 • D02-259-清曼寺.JPG

  D02-259-清曼寺

 • D02-261-清曼寺.JPG

  D02-261-清曼寺

 • D02-263-清曼寺.JPG

  D02-263-清曼寺

 • D02-268-清曼寺.JPG

  D02-268-清曼寺

 • D02-269-清曼寺.JPG

  D02-269-清曼寺

 • D02-271-清曼寺.JPG

  D02-271-清曼寺

 • D02-273-清曼寺.JPG

  D02-273-清曼寺

 • D02-277-清曼寺.JPG

  D02-277-清曼寺

 • D02-283-清曼寺.jpg

  D02-283-清曼寺

 • D02-289-清曼寺.JPG

  D02-289-清曼寺

 • D02-296-清曼寺.jpg

  D02-296-清曼寺

 • D02-297.jpg

  D02-297

 • D02-298.jpg

  D02-298

 • D02-299.jpg

  D02-299

 • D02-300-周日市集.jpg

  D02-300-周日市集

 • D02-301-周日市集.jpg

  D02-301-周日市集

 • D02-303-周日市集.jpg

  D02-303-周日市集

 • D02-304-周日市集.jpg

  D02-304-周日市集

 • D02-305-周日市集.jpg

  D02-305-周日市集

 • D02-306-周日市集.jpg

  D02-306-周日市集

 • D02-307-周日市集.jpg

  D02-307-周日市集

 • D02-309-周日市集.jpg

  D02-309-周日市集

 • D02-310-周日市集.jpg

  D02-310-周日市集

 • D02-311-周日市集.jpg

  D02-311-周日市集

 • D02-313.jpg

  D02-313

 • D02-315-周日市集.jpg

  D02-315-周日市集

 • D02-316-周日市集.jpg

  D02-316-周日市集

 • D02-318-周日市集.jpg

  D02-318-周日市集

 • D02-320-Wat Phan On.jpg

  D02-320-Wat Phan On

 • D02-321-Wat Phan On.jpg

  D02-321-Wat Phan On

 • D02-322-Wat Phan On.jpg

  D02-322-Wat Phan On

 • D02-323-Wat Phan On.jpg

  D02-323-Wat Phan On

 • D02-324-Wat Phan On.jpg

  D02-324-Wat Phan On

 • D02-324-Wat Phan On.jpg

  D02-324-Wat Phan On

 • D02-325-Wat Phan On.jpg

  D02-325-Wat Phan On

 • D02-326-周日市集.jpg

  D02-326-周日市集

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

其他選項

相片最新留言

此相簿內的相片目前沒有留言

相簿列表資訊

最新上傳:
2015/11/01
全站分類:
國外旅遊
本日人氣:
0
累積人氣:
1980